O nas

czxc

Bartek Lis

Koncepcja, scenariusze i prowadzenie warsztatów, koordynacja

Animator kultury i edukator związany z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Socjolog, stale rozmawiający z ludźmi, analizujący i wyciągający wnioski, które potem stara się włączać do swojej praktyki animacyjnej. Pomysłodawca projektu „Sztuka w ciemno”, który stał się „pandemicznym” rozwinięciem konceptu sensualnych warsztatów realizowanych wspólnie z Magdaleną Skowrońską przez pięć lat w Muzeum Współczesnym Wrocław. Opierały się one na idei pozawzrokowego, sensorycznego doświadczania sztuki. Takiego jej „używania”, które nie wymaga patrzenia się na nią. Wierzy, że sztuka może być ciekawym pretekstem do rozmowy na szerokie tematy, a zetknięcie się z nią nie musi oznaczać wyłącznie wizualnej przygody. Dostępność jako ważny aspekt pracy kulturotwórczej rozumie jako kategorię uniwersalną i włączającą każdego i każdą, niezależnie od doświadczanego „braku” czy niepełnosprawności.

Kontaktb.lis@czamek.pl

Magdalena Popławska zdjęcie

Magdalena Popławska

Koncepcja, koordynacja

Edukatorka, badaczka, kuratorka. Działała m.in. w Galerii Miejskiej Arsenał i Estradzie Poznańskiej. Od 2019 roku współpracuje z Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Uczestniczy wraz z osobami starszymi zależnymi w regularnych warsztatach, wnikliwie słucha i dzieli się własnymi historiami. Wspiera ewaluację projektów z obszaru edukacji kulturowej. Prowadząc zajęcia na UAM, pracuje ze studentami/kami nad diagnozowaniem potrzeb społeczności lokalnych. W 2019 roku wraz z zespołem badawczym Centrum Praktyk Edukacyjnych realizowała jakościowe badania potrzeb kulturalnych seniorów zależnych, organizowane przez CK Zamek. W 2020 roku, również we współpracy z Zamkiem, analizuje potrzeby kadr kultury w zakresie pracy z osobami starszymi. Poprzez projekt „Sztuka w ciemno” chciałaby włączać różnorodne grupy osób do doświadczania sztuki, do jej nieśpiesznego, sensualnego odbioru.

Kontaktm.poplawska@ckzamek.pl

Magdalena Skowronska foto

Magdalena Skowrońska

Scenariusze i prowadzenie warsztatów

Historyczka sztuki, psychoterapeutka. W latach 2014–2017 kuratorka programu edukacyjnego w Muzeum Współczesnym Wrocław. W latach 2015–2017 współpracowała z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w roli wykładowcy na kierunku Mediacja Sztuki. Od 2014 roku, wspólnie z artystką Patrycją Mastej, opracowuje i kuratoruje wystawy interaktywne, w tym wystawy z cyklu „Samoobsługowe Muzeum”. Od roku 2018 działa w duecie projektowo- artystycznym „On Dream”, realizując wystawy poświęcone wielozmysłowemu odbiorowi sztuki. Od 2013 roku prowadzi wraz z Bartkiem Lisem integracyjne warsztaty sensualne. W pracy terapeutycznej integruje psychikę i ciało.

Audiodeskrypcje:
Dorota Żaglewska

Tłumaczenie na PJM
Marta Jaroń

Fragmenty tekstów literackich wybrała i czytała:
Barbara Prądzyńska

Gościnny udział:

Jagna Domżalska, Agnieszka Dubilewicz, Izabella Gustowska, Adrianna Sołtysiak

Eksperckie rekomendacje i konsultacje:
Jagna Domżalska, Marcin Halicki, Bartek Lis, Wojciech Luchowski, Kamil Pietrowiak, Magdalena Popławska, Magdalena Skowrońska

Facylitacja konsultacji:
Agata Urbanik

Ewaluacja projektu:
Marta Kosińska

Produkcja materiałów audio/wideo:
Jagna Nawrocka, Mikołaj Szymkowiak

Realizacja nagrań:
Eryk Kozłowski

Sound design:
Grzegorz Leszczyński

Grafika:
Stwory Studio

Fotografie:
Mariusz Forecki

Web design:
Kinaole Solutions

Przy wsparciu
Zespołu Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”