Rassenhygiene

Wystawa podsumowująca rezydencję artystyczną Doroty Nieznalskiej w CK ZAMEK
Czas trwania: 10.10–11.11.2020

Na zdjęciu przedstawiono od pasa w górę młodą kobietę. Uchwycona jest z profilu. Ubrana jest w beżową odzież, na plecach ma założony mały, czarny plecak. Stoi na zewnątrz, w pobliżu torów kolejowych. W prawej ręce trzyma dyktafon. W tle widać nadjeżdżający pociąg. Prawdopodobnie rejestruje jego odgłos. Światło jest ciepłe, popołudniowo-wieczorne.

Projekt Doroty Nieznalskiej polegał na wykonaniu obszernej kwerendy archiwalnych materiałów (głównie w oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej na terenie Polski, Instytutu Zachodniego i Archiwum Narodowego w Poznaniu), odnoszących się do działalności Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa SS (Rasse- und Siedlungshauptamt, RuSHA), jak i stowarzyszenia Lebensborn e.V., w szczególności badań na terenie tzw. Kraju Warty (Wartheland).

Odnalezione materialne ślady: ankiety rasowe, zdjęcia poddanych badaniom – głównie dzieci, były punktem wyjścia do realizacji instalacji Rassenhygiene. Niemiecka eugenika, higiena ras (Rassenhygiene) – była ideologią stworzoną w celu ochrony „czystości rasy” i odnowy biologicznej narodu niemieckiego oraz powstrzymania postępującej fizycznej i umysłowej degeneracji narodów zachodniej cywilizacji, jaką w drugiej połowie XIX stulecia dostrzegano na Zachodzie.

Warsztaty w ramach wystawy